SOM.NIT // Recursos // Glossari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Fenacetina

Aquesta definició també pot servir per: fenacetina.

És un analgèsic. Va ser molt utilitzat en el passat i actualment està retirat del mercat espanyol per la seva toxicitat.

 
El motiu pel qual es pot trobar com adulterant en algunes mostres de cocaïna és perquè se segueix utilitzant com a analgèsic en alguns països llatinoamericans. La fenacetina presenta toxicitat en el fetge igual que el paracetamol. A més la fenacetina comporta un risc afegit en un grup reduït de la població: lesiona els glòbuls vermells de la sang ocasionant una falta d'oxigen en els teixits que pot provocar pèrdua del coneixement, depressió respiratòria o aturada cardíaca. L'ús crònic està associat amb nefrotoxicitat que pot cursar amb incontinència o amb mal d'esquena. També està associat a metahemoglobinèmia i sembla tenir potencial carcinogènic.
 
No és recomanable barrejar amb alcohol ja que pot provocar danys al fetge, ja que comparteix metabolisme hepàtic amb l'alcohol. Això és important perquè molts usuaris utilitzen la cocaïna juntament amb alcohol per combinar els seus efectes i és molt habitual trobar aquest adulterant a la cocaïna.
 
El motiu pel qual s'afegeix com adulterant és per potenciar el sabor amarg de la cocaïna i millorar l'aspecte. La fenacetina fa que la coca brilli i simula l'aspecte de la "aleta de mosca".
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?