SOM.NIT // Recursos // Glossari
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Levamisol

Levamisol, conegut també pel seu nom comercial Ergamisol és un antihelmíntic i immunomodulador que pertany a una classe de derivats sintètics del imidazotiazol. Va ser descobert en Janssen Pharmaceutica el 1966 i s'ha usat en humans fonamentalment per al tractament de paràsits.

 
En l'actualitat, el levamisol roman en ús en la medicina veterinària com desparasitant per al bestiar. També és cada vegada més utilitzada com adulterant de la cocaïna, donant lloc a efectes secundaris greus.
 
Quan s'administra durant períodes prolongats pot donar lloc a l'aparició d'efectes adversos de tipus hematològic (principalment agranulocitosi, trombopènia i neutropènia).
 
No és clar el motiu pel qual s'utilitza el levamisol com adulterant, encara que alguns autors han proposat que podria potenciar els efectes euforitzants de la cocaïna causa de la seva acció sobre el sistema dopaminèrgic.
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?