SOM.NIT // El meu consum

El meu consum

Coses per reflexionar davant del propi consum

No tothom qui consumeix drogues ho fa de la mateixa manera ni al mateix lloc, existeix una relació entre la persona, el context i la substància que fa que el consum sigui un fet complex.

Coneixem diversos tipus de consums i de consumidors segons aquests factors:

Tipus de consumidors:

• No consumidor.
Persona abstinent.

• Experimentador.
Fa un consum puntual per tal d’ experimentar determinades sensacions. És la franja de població que més ha augmentat i pot ser l’ inici d’ un consum més continuat.

• Ocasional.
És el que consumeix ocasionalment, però no necessàriament sempre que n’ hi ha, si no n’ hi ha no en va a buscar.

• Regular.
És quan el consumidor ocasional identifica el consum d’ una substància amb un lloc, situació, comportament o persona/es concrets.

• Intensiu.
Augmenta la intensitat i la freqüència del consum.

• Compulsiu
Fort desig o impuls de consumir que implica pèrdua del control personal.

• Dependència
S´ estableix una relació de necessitat amb la substància.
Aquest grup representa, aproximadament, el 15% de tots els consumidors.

Tipus de consum:

• No consum

• Consum no problemàtic
Es pot controlar el grau de risc.

• Consum de risc
Forma o model de consum que suposa un risc per sí mateix.

• Consum perjudicial
Ja hi ha perjudicis físics, psíquics o socials.

• Dependència
Relació de necessitat, tota la vida de la persona s’organitza al voltant del consum.

 

 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?