SOM.NIT // Historia projecte

Historia del projecte

Com hem arribat fins aquí

Des de Creu Roja Joventut creiem que la millor manera de potenciar la salut és desenvolupar projectes de promoció de la Salut que donin recursos a les persones perquè aquestes siguin capaces d’ afrontar-se, de prevenir i/o de reduir els diferents riscos relacionats amb la seva salut. Un dels comportaments que poden afectar la salut, entesa com l` “estat de benestar físic, psíquic i social” (OMS) és el consum de drogues.

En aquest sentit, i des de l’any 1999, hem desenvolupat aquest projecte d’ informació, prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues a tot el territori català.
 
Aquest projecte pilot va sorgir arrel de la preocupació creixent a tot Europa per les anomenades drogues de síntesi. Segons xifres de l'Institut Nacional de Toxicologia, el consum d'èxtasi era practicat cada cap de setmana per unes 500.000 persones a l'Estat Espanyol.
 
El projecte va ser portat a terme per un equip de nou Joves Agents de Salut (JAS) amb formació i experiència prèvia en el tema drogues. La primera fase va consistir en la realització d’ un Treball de Camp (observació, entrevistes i qüestionaris aplicats en espais d’ oci) per apropar-nos a la realitat i als interessos dels joves barcelonins vers el consum de drogues.
Els resultats ens van indicar que no només era necessari oferir informació sobre les drogues de síntesi sinó que aquesta informació s’havia d’ampliar a totes les drogues d’ús recreatiu: alcohol, cànnabis, cocaïna, speed, LSD, ketamina… 
 
A més, aquest mateix Treball de Camp ens va indicar que un dels espais on més es necessitava aquesta informació sobre drogues eren els espais d’oci nocturn, i amb tot això ens vàrem començar aquest treball que encara continua.
 
Entre el 1999 i el 2007 hem fet més de 100 formacions on s’han format unes 1800 persones com a Joves Agents de Salut en consums de drogues i reducció de riscs.
S’han dut a terme més de 1100 Intervencions Bàsiques per tot el territori català.
Hem distribuït més de 600.000 unitats de materials preventius.
Més de 1200 persones han participat activament del projecte.
Aproximadament la nostre intervenció ha arribat a uns 60.000 usuaris.
 
I seguim amb ganes d’anar molt més enllà...
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?