SOM.NIT // Policonsum

Policonsum

Efectes i riscs de barrejar substÓncies

Quan combines diferents substàncies, la forma en que aquestes interactuen en el teu organisme s'escapa del teu control: alguns efectes es potencien, altres es contraresten... per això és molt difícil predir i controlar els efectes finals que produiran en el teu cos i en la teva conducta, ja que en les drogues 1+1 no és igual a 2.

Amb tot això, t'és difícil diferenciar si el que has près t'ha fet efecte o no. Al final pots acabar consumint molt més amb la qual cosa hi ha més risc d'arribar a una sobredosi sense adonar-te'n.

Barrejar diferents substàncies pot provocar efectes perillosos o anul·lar els efectes desitjats, així que actua a poc a poc i amb precaució...

Aquesta informació et pot ser útil:

Alcohol + GHB
Alcohol + Cannabis
Cocaïna + Alcohol
Èxtasi + Alcohol
Estimulants + Cannabis + Èxtasis
Cocaïna/Speed + Èxtasis
Medicaments + Altres drogues

Altres policonsums

 
 

AccÚs

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?