SOM.NIT // Projecte

Projecte

Informació general sobre el projecte SOM.NIT

Què és el SOM.NIT?

És un projecte d’informació, prevenció i reducció de riscs en el consum de drogues adreçat a joves.

 

 

Que fem?

 

Intervenim principalment en espais d’oci nocturn on ubiquem stands amb informació sobre prevenció i reducció de riscs amb les drogues anomenades “Intervenció Bàsica” o “Tipus I”

Com a complement de la “Intervenció Bàsica” també disposem d’activitats complementaries com la zona de descans (Chill-Out) , anàlisis de substàncies (testing), proves d’alcoholemia entre d’altres activitats a mida com concursos, performances o tallers.

 

 

Perquè ho fem?

 

Perquè acceptem que el consum de drogues és un fenomen universal, relatiu i complex. Amb universal volem dir s’ha donat des de sempre, a tot el mon, totes les èpoques, cultures i classes socials. És relatiu perquè la percepció d’aquest fenomen depèn de cada persona, i no tothom ho veu ni opina de la mateixa manera. I és complex perquè intervenen tres factors importants en els que cal incidir: la persona, la substància i l’entorn.

 

 

Com ho fem?

 • Fomentant i respectant la llibertat i autonomia de les persones en la pressa de decisions.
 • Sense fer judicis de valors ni adoptar posicions paternalistes o moralistes.
 • Oferint una informació objectiva, clara i realista.
 • Apropant la informació als espais de consum.
 • Superant el model basat en l’abstinència i la invisibilització del consum que no sembla donar massa bons resultats.
 • Donant una resposta realista, útil i eficaç.
 • Tenint en compte tant a persones no consumidores com a si consumidores ja que aquestes darreres també es poden preocupar per la seva salut.


Q
ui ho fa?

Persones joves interessades, motivades i formades en l’àmbit dels consums de drogues i les drogodependencies, distribuides per tot el territori català formant una xarxa de Joves Agents de Salut potenciant així l’efecte bola de neu en la transmisió de coneixements entre iguals.


Amb quins objectius?

 • Conèixer els diferents fenòmens (físics, psicològics i socials) relacionats amb el consum de drogues.
 • Donar informació perquè la persona tingui capacitat per diferenciar entre el consum responsable i el consum de risc.
 • Informar sobre els diferents efectes que les diferents drogues produeixen a l’organisme.
 • Informar sobre els riscs associats al consum de les diferents substàncies.
 • Donar eines perquè la persona sigui capaç de prevenir i/o disminuir els riscos derivats del consum.
 • Informar sobre el fenomen d’ alteració dels components de les drogues il•legals.
 • Informar sobre els efectes i els riscos derivats del consum simultani de diferents drogues.
 • Informar sobre conductes de risc associades al consum de drogues (sexe no protegit, malalties de transmissió sexual, conductes violentes, accidents de trànsit…).
 • Remarcar la importància de la informació contrastada per poder prendre decisions intel•ligents i responsables vers la nostra salut.
 • Potenciar l’ esperit crític per analitzar i valorar els missatges i les influències que rebem del nostre entorn.
 • Facilitar informació dels recursos especialitzats existents en l’ àmbit de la salut, on poden recórrer en cas necessari.  

Com hem arribat fins aquí?

Contacta amb nosaltres

 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?