Monografia opiacis

Monografia realitzada per Socidrogalcohol (Societat Cientifica Espanyola d'Estudis sobre l'Alcohol, l'Alcoholisme i les altres Toxicomanies)

A Espanya l'assistència al fenomen de la dependència d'heroïna ha anat evolucionant des del seu inici en els anys vuitanta fins a l'actualitat. A l'inici de l'epidèmia l'oferta assistencial era escassa i limitada, de difícil accés i en general poc atractiva per als usuaris potencials que o entraven en programes lliures de drogues o eren rebutjats per part de la majoria dels programes assistencials existents. A mesura que els consumidors d'heroïna sofrien situacions de risc elevat per a la seva salut i per a la resta de la població, i sobretot en relació amb l'aparició de l'epidèmia de la infecció pel vIH, es va anar acceptant la necessitat d'un nou marc conceptual que considerés el consum de drogues com un problema multifactorial, amb aspectes sanitaris, socials i de comportament fonamentals per a aconseguir la seva comprensió. Així, aconseguir l'abstinència de drogues (canvi de pautes de conducta) i la reinserció (canvi de pautes socials) ja no podien ser els únics objectius planteablesa l'hora d'establir una estratègia d'intervenció en població toxicòmana, i es van reconèixer objectius de reduir la morbi-mortalitat o millorar la qualitat de vida del toxicòman sense modificar el fet de la dependència.

http://socidrogalcohol.psiquiatria.com/psimgdb//archivo_doc118.pdf


 
Arxius relacionats:
monografia_opiaceos.pdf (3MB)
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?