SOM.NIT // Substāncies

Dissolvents volātils

pintura, cola, gasolina, cāmfores, esprais i carburants

L'ús de substàncies inhalables per alterar l'estat d'ànim es remunta a la Grècia antiga i està recollit en els seus relats mitològics. Amb l'excepció de l'òxid nitrós, compost inorgànic, els dissolvents són substàncies orgàniques de fórmules químiques en general senzilles, encara que amb força excepcions. L'ús indegut d'aquestes substàncies és un fenomen relativament recent, ja que els primers consumidors es van fer notar a partir de la dècada de 1950.

Sota el terme de dissolvents volàtils s'inclou un nombrós grup de substàncies químiques amb diverses aplicacions industrials o domèstiques que, encara que han tingut escassa incidència com a drogues d'abús a Europa, sí que són d'ús més amplií en altres països com, per exemple, Estats Units, Japó i Mèxic.

Els inhalables són substàncies que desprenen vapors a temperatura ambient. La llista dels elements que pertanyen a aquest grup pot arribar a ser molt extensa i trobem exemples d'inhalació de qualsevol substància susceptible de ser-ho. Això afegeix problemes de toxicitat i d'identificació i control.

Els productes consumits més freqüentment són les gomes d'enganxar i coles, càmfores, esprais, pintures i carburants. Amb l'excepció de la càmfora, que es estimulant, l'acció farmacològica dels dissolvents volàtils deprimeix el SNC. Poden provocar estats confusionals capaços d'arribar al deliri. La via d'administració és sempre inhalatòria.

Normalment, els principals usuaris d'aquestes substàncies són els adolescents. Per regla general, la majoria de subjectes abandona el consum pel seu compte, al cap d'un temps, mentre que l'ús crònic sol observar-se en sectors més deprimits socioeconòmicament, ja que són substàncies relativament barates i fàcils d'obtenir.

En relació amb la dependència, tolerància i síndrome d'abstinència podem concretar:

  • La dependencia física no es freqüent, però possible en determinats productes.
  • Dependencia psíquica, es intensa i ràpida.
  • Te una alta tolerància
  • Síndrome d’abstinència en consumidors crònics (irritabilitat, ansietat, mals de cap, vòmits, contraccions musculars i rampes).

El consum d'aquestes substàncies té importants i greus conseqüències per a la salut, donada l'alta toxicitat dels seus components químics. La intoxicació aguda depèn del tipus de substància i de la quantitat inhalada; la simptomatologia més freqüent és el mal alè, la dilatació de la pupil•la, les nàusees i els vòmits. Més excepcionalment poden produir-se arítmies cardíaques i quadres al•lucinatoris. La intoxicació crònica produïda per l'abús pot derivar en convulsions, deteriorament psicològic i trastorns de tipus psicòtic. També pot afectar la funció hepàtica, renal, pulmonar i cardíaca. La sobredosi pot produir mort sobtada.
 


 
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?