SOM.NIT // Substàncies

GHB

Èxtasi líquid, biberons, gamma-hidroxibutirat

GHB

 • És una substància DEPRESSORA del Sistema Nerviós Central.
 • Va ser sintetitzat per l'investigador francès H. Laborit fa uns 40 anys quan investigava els efectes del GABA (un neurotransmissor molt important en el funcionament de l´hipotàlem).
 • Es va utilitzar en medicina com a sedant i anestèsic, com ajudant al part, per tractar l´insomni i la narcolepsia,  en el tractament de l'alcoholisme i la deshabituació a la heroïna. També s'ha utilitzat com a anabolitzant (estimula la hormona de creixement).
 • Es troba de forma natural a totes les cèl·lules del cos humà. Al cervell, les quantitats més importants es troben a l'hipotàlem i els ganglis basals.
 • El seu nom científic és Gamma-HidroxiButirat. Se l'anomena, de forma incorrecta, èxtasi líquid. També biberons.
 • Acostuma a presentar-se com a un líquid incolor, inodor i amb u gust més aviat salat. La seva via d'administració més comuna és la ingerida.
 • Els seus efectes es podrien comparar als de l'alcohol, encara que variant molt en intensitat, quantitat i durada: inicialment, produeix un estat d'eufòria, certa relaxació i desinhibició. Posteriorment, pot produir una forta relaxació i anestèsia.
 • Els efectes varien molt en funció de la dosi. Existeix un escàs marge entre una dosi petita-mitjana (0-2 grams) i la excessiva (a partir de 4 grams):
  • Amb dosis petites-baixes es pot experimentar desinhibició, relaxació suau, eufòria, sociabilitat, disminució de la ansietat... i de vegades nàusees i atordiment.
  • Amb dosis altes (2´5-4 grams) els efectes s'amplien, pot aparèixer descoordinació, distorsió visual i adormiment.
  • En dosis excessives (4-5 grams) s'entra en un fort estat de somnolència. A mida que s'augmenta la dosis poden experimentar-se espasmes, convulsions i vòmits.
 • Els seus efectes apareixen als 10-20 minuts aproximadament, pujant i mantenint-se els efectes  durant els 40-90 minuts posteriors. L'efecte desapareix a les 3-4h ràpidament.
 • S'han de controlar molt bé les dosis ja que una dosis elevada (de més de 4 grams) pot provocar pèrdua temporal de la consciencia, vòmits, marejos, convulsions, inclús estat de coma. Un altre risc quan hi ha pèrdua de coneixement i vòmits és la broncoaspiració.
 • Un consum prolongat pot generar tolerància.
 • Pot generar dependència física i psicològica.
 • No es coneix la dosi letal. 
 • S'elimina ràpidament en orina (4-6 hores).


 
Més informació: Reducció de riscos GHB
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?