SOM.NIT // Substàncies

Ketamina

k, keta, vitamina k, special k, kit kat...

Ketamina

 • Substància AL·LUCINÒGENA. És un anestèsic dissociatiu.
 • El seu nom científic és clorhidrat de 2-(O-clorofenil)-2-metilamino ciclohexanona.
 • Noms comuns: keta, vitamina K, special K...
 • El clorhidrat de ketamina fou sintetitzat per Calvin Stevens en 1963 quan buscava substituir el medicament Sernyl (fenciclidina) per un altre més segur. Va ser administrada en humans al 1965. Al 1970 s'aprova el seu ús mèdic i veterinari.
 • El neurocientífic J.C. Lilly ha investigat molt sobre la ketamina. També K.L.R. Jansen.
 • La patent pertany a Parke Davis que la comercialitza a Espanya com a Ketolar, un anestèsic de us hospitalari. En veterinària la distribueix Rhone Merieux com a Imalgene.
 • És una sal cristal·lina blanca, hidrosoluble fins els 20% i estable a temperatura ambient. Pot trobar-se com a líquid (presentació farmacèutica injectable), en pols o cristalls blancs, comprimits i capsules.
 • La via d'administració més habitual és la inhalada, tot i que es pot prendre per via oral i intramuscular.
 • Té efectes mixtos: és al·lucinògena i estimulant.
 • L'anestesia que produeix la ketamina ve determinada per la disrupció funcional (dissociació) del SNC. Facilita un estat d'inconsciència peculiar en el que la persona no està adormida sinó desconnectada del seu cos i el seu entorn. 
 • Produeix una lleu depressió respiratòria, una lleugera estimulació del aparell cardiovascular i una analgèsia profunda al dolor somàtic i les sensacions corporals en general (degut a la descoordinació ment-cos). El cervell es incapaç d'interpretar la informació que prové dels sentits.
 • Poden experimentar-se dificultats per parlar, moure´s i veure (visió doble).
 • Produeix estats alterats de consciencia. Es poden experimentar deliris, al·lucinacions, il·lusions, desrealització, despersonalització...
 • Els efectes, depenent de la via d'administració i la dosi:
  • En el cas de la via oral, els efectes apareixen entre 5-20 minuts i poden durar 2 hores, retornant a la línia base a les 4-8 hores. 
  • En la via inhalada, apareixem als 5-15 minuts i poden durar 30 minuts, retornant a la línia base en 2 hores.
  • En la intramuscular, apareixen abans de 5 minuts i s'allarguen fins a 1,5 hora, retornant a la línia base a les 4-7 hores. 
 • Respecte les dosis:
  • El llindar de la via oral es situa enter 40-50 mg. Efectes psicodèlics lleugers amb 50-100 mg. suaus amb 75-300 mg. i forts amb 200-400 mg.
  • El llindar de la via esnifada es situa en els 10-15 mg. Efectes lleugers amb 15-30 mg. suaus amb 30-75 mg. i forts amb 60-125 mg. Les experiències psicodèliques plenes arribarien amb dosisi de 100 a 250 mg.
 • Riscos:
  • Tot i que, en un principi no deprimeix el sistema respiratori ni el circulatori, pot esdevenir amb dosis elevades produint una depressió respiratòria o una aturada cardíaca. 
  • Pot produir experiències angoixats i traumàtiques. Flashbacks.
  • Un consum continuat pot generar greus problemes de visió, lesions cerebrals, trastorns de memòria i capacitat de concentració, depressió...
  • Sota els seus efectes es poden patir accidents.
  • Crea una forta dependència psíquica i una alta tolerància.
    


 
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?