SOM.NIT // Substàncies

Sedants

barbitúrics, benzodiacepines, benzos, tranquil·litzants...

Dins del terme genèric de sedant, s'inclouen una gran varietat de medicaments depressors del SNC que es fabriquen de forma legal als laboratoris farmacèutics.

El 1883 es va sintetitzar la primera substància sedant, l'hidrat de clorat i, anys més tard, es van desenvolupar els barbitúrics, que el 1903 es van introduir per al seu ús clínic. El 1961 es va elaborar la primera
benzodiazepina, el clordiazepòxid, i des de llavors se n'han fabricat més de tres mil.

En l'actualitat, l'ús de barbitúrics i altres depressors ha decaigut notablement i tenen una especial importància les benzodiazepines, que són el grup de fàrmacs hipnoticosedants més utilitzats.

Les benzodiazepines tenen acció sedant i s'usen per als tractaments de l'ansietat, insomni, epilèpsia, atacs de pànic, etc. També, són utilitzades terapèuticament per curar la síndrome d'abstinència en els tractaments de desintoxicació d'altres drogues. La via d'administració preferent és l'oral.

En relació amb la dependència, tolerància i síndrome d'abstinència, podem concretar:

  • Te dependencia física a dosis elevades durant un període prolongat.
  • Dependencia psíquica alta i molt relacionada amb trets de la personalitat.
  • Te tolerància però lenta.
  • Tolerància creuada Amb la majoria de depressors del SNC.
  • Síndrome d’abstinència de gran variabilitat segons fàrmac, dosi i temps de consum. (ansietat, maldecap, insomni, tremolor, irritabilitat, inquietud, agitació i atacs de pànic, alteracions cognitives de la memòria ipercepció).
  • Els efectes de la intoxicació apareixen poc temps després del seu consum, produint-se progressivament una disminució del nivell de consciència i podent arribar a l'estupor, el coma i la mort en els casos més greus.


 
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?