SOM.NIT // Substàncies

Speed

amfetamina, anfeta, manzanero, meth...

Speed

 • Substancia ESTIMULANT del Sistema Nerviós Central.
 • Existeixen diversos tipus d'amfetamines, tot i que la més consumida és el sulfat d’amfetamina.
 • Pertany a la família de les feniletilamines.
 • S'acostuma a trobar com a una pols blanca cristal·lina. També en pastilles, capsules o en pasta.
 • La via d'administració més comuna és la inhalada i oral.
 • Acostuma a ser una de les substancies més adulterades.
 • Actua com la adrenalina: augmenta la tensió arterial, el ritme cardíac i la temperatura corporal.
 • Alguns dels efectes que provoca serien:
  • Boca seca, sensació de set, sudoració, tensió mandibular, agitació motora, desaparició de la sensació de gana.
  • Forta sensació d'excitació i  eufòria, disminució de la sensació de cansament i son,  augment de la capacitat de concentració i d'alerta, verborrea. 
 • Riscos:
  • A dosis elevades pot produir agitació, idees de persecució, al·lucinacions i comportaments agressius.
  • Desprès d'un consum continuat pot provocar paranoia.
  • El síndrome d'abstinència es caracteritza per simptomatologia depressiva (especialment si el consum es suprimeix de forma brusca).
 • Genera una ràpida tolerància i dependència psicològica.
 • Es detecta en orina entre 2 i 4 dies desprès del consum.
 • Metamfetamina (cristal) = clorhidrat de amfetamina. És un estimulant molt més potent que l'speed.
   


 
Més informació: Reducció de riscos Speed
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?