SOM.NIT // Substàncies

Tabac

piti, cigarret, cigar, rapé, tabac de mastegar, puros...

Tabac

 • Substancia estimulant del sistema Nerviós Central.
 • S'extrau de les fulles de la planta "nicotiana tabacum", originaria d'Amèrica.
 • La via d'administració més habitual és la inhalada. Però també es pot mastegar (altres cultures) o esnifar (rapé).
 • Les cigarretes acostumen a estar compostes per:
  • Nicotina: substancia estimulant que augmenta el ritme cardíac i la pressió sanguínia. Es la responsable de la dependència física.
  • Monòxid de carboni: es produeix per la combustió del paper. És un gas que es combina amb l'oxigen i dificulta que aquest arribi als òrgans del cos.
  • Quitrà: substancia altament  cancerígena.
  • Substancies irritants que afecten als bronquis, produeixen mucositat i dificulten la seva expulsió.
 • Efectes psicològics a curt termini:
  • No hi ha alteracions aparents del caràcter i el comportamnet social.
  • Contraresta l’avorriment i la fatiga degut a la seva capacitat per elevar el nivell d'excitació cortical.
  • Capacitat per relaxar a persones amb ansietat o tensió.
  • Capacitat per augmentar l'estat de tensió i alerta.
 • Efectes físics a curt termini:
  • Augment del ritme cardíac i pressió arterial (fatiga i risc d'infart, arteriosclerosi...)
  • Reducció de la gana
  • Irritació de les vies respiratòries i augment de la mucositat.
  • Mal alè.
  • Nàusees i marejos (sobretot en dejú).
 • Riscos: 
  • Intoxicació aguda: tos, faringitis, mal de cap...
  • Segons al substancia: 
   • Nicotina: augmenta la pressió sanguínia, afecta al cor i la circulació.
   • Monòxid de carboni (CO):
    • malalties pulmonars obstructives cròniques (bronquitis crònica)
    • malalties cardiovasculars (infart, hipertensió, angina de pit)
   • Quitrà: càncer de llavis, boca, coll, pulmons...
  • Rapida tolerància i alta dependència.
  • Síndrome d'abstinència caracteritzat per irritabilitat, ansietat, somnolència, mal de cap, disminució de la concentració...
 • Fumador passiu: el fum que es crema i no s'inhala és més tòxic que es que s’empassa. Per tant, la persona que es rodeja de fumadors també pot patir molts dels riscos de fumar.
 • Fumador actiu: rep les dues corrents de fum, així que el risc és major.
   


 
 
 

Accés

E-Mail:
Contrasenya:
Has perdut la contrasenya?