Com ho fem

Som.Nit és un projecte de prevenció i reducció de riscos associats a l'oci nocturn entre la població jove.


Metodologia del projecte Som.Nit

Basant-nos en els nostres objectius i principis, ens desplacen amb l’equip de voluntariat prèviament format a la zona d’oci concretada amb els serveis públics, i durant les primeres quatre hores del esdeveniment. Mitjançant dinàmiques i jocs realitzem les intervencions de forma directa a l’espai on trobem els grups de persones consumint o gaudint del lleure. En tot cas ho fem mantenint les mesures de seguretat, ampliant el nostre material i dinàmiques per promoure que les demés persones també les mantinguin.

Potenciem que es creïn moments i espais segurs de debat i presa de consciència entre iguals sobre temàtiques tant amplies com:

 • Informar sobre els efectes i riscos associats al consum de drogues, tenint en compte les diferències associades a cada individu i cada gènere, observant detingudament quin són els factors de protecció i de risc.
 • Conscienciar sobre els efectes i riscos dels primers consums de drogues en joves.
 • Sensibilitzar sobre els riscos de la conducció sota els efectes de les drogues, així com les repercussions legals.
 • Promoure pràctiques sexuals segures, trencar tabús relacionats amb la sexualitat i informar de com aquesta pot variar segons les substàncies que han pogut ingerir.
 • Visibilitzar les desigualtats, discriminacions i violències masclistes que es donen en espais d’oci.

Activitats durant a la intervenció  

 • Informar sobre els riscos associats al consum de drogues, oferint targetes de reducció de riscos de diferents substàncies.
 • Oferir una prova d’alcoholèmia a aquelles persones que hagin de conduir en les properes hores i hagin consumit.
 • Distribuir material de protecció davant de les MTS/ITS (camps de làtex, preservatius de penis, preservatius insertius i lubricants), i assessorament sobre com utilitzar-los en repliques de penis i vagines.
 • Oferir adhesius i material amb consignes feministes.
 • Realitzar jocs mitjançant el semàfor, la ruleta i el circuit ebri.

Activitats prèvies a la intervenció 

Reunió amb tots els agents públics que es creguin necessaris: regidoria, cossos de seguretat, etc. Es prioritzarà que la reunió sigui virtual tenint en compte la situació de crisis sanitària provocada per la Covid-19.  

L’objectiu és mostrar el material i les proves de les dinàmiques, i per altra banda rebre informació sobre les característiques de l’espai a intervenir.

Història del projecte – Com hem arribat fins aquí? 

Des de Creu Roja Joventut creiem que la millor manera de potenciar la salut és desenvolupar projectes de promoció de la Salut que donin recursos a les persones perquè aquestes siguin capaces d’ afrontar-se, de prevenir i/o de reduir els diferents riscos relacionats amb la seva salut. Un dels comportaments que poden afectar la salut, entesa com l` “estat de benestar físic, psíquic i social” (OMS) és el consum de drogues. 

En aquest sentit, i des de l’any 1999, hem desenvolupat aquest projecte d’ informació, prevenció i reducció de riscos en el consum de drogues a tot el territori català. 

Aquest projecte pilot va sorgir arrel de la preocupació creixent a tot Europa per les anomenades drogues de síntesi. Segons xifres de l'Institut Nacional de Toxicologia, el consum d'èxtasi era practicat cada cap de setmana per unes 500.000 persones a l'Estat Espanyol. 

El projecte va ser portat a terme per un equip de nou Joves Agents de Salut (JAS) amb formació i experiència prèvia en el tema drogues. La primera fase va consistir en la realització d’ un Treball de Camp (observació, entrevistes i qüestionaris aplicats en espais d’ oci) per apropar-nos a la realitat i als interessos dels joves barcelonins vers el consum de drogues. 

Els resultats ens van indicar que no només era necessari oferir informació sobre les drogues de síntesi sinó que aquesta informació s’havia d’ampliar a totes les drogues d’ús recreatiu: alcohol, cànnabis, cocaïna, speed, LSD, ketamina…  

A més, aquest mateix Treball de Camp ens va indicar que un dels espais on més es necessitava aquesta informació sobre drogues eren els espais d’oci nocturn, i amb tot això ens vàrem començar aquest treball que encara continua. 

Després de 19 anys treballant des de un mòdel estàtic, l’equip de voluntariat va observar la necessitat d’incidir amb profunditat en les temàtiques que el projecte treballa per el que el projecte es va reformular al 2018 cambiant-ho per un mòdel itinerant, on poder fer una intervenció més de tu a tu i crear un espai de debat i reflexió entre el jovent a partir de jocs i dinàmiques.  

Projecte Som.Nit

Eix cronològic

 • 1999Creació del projecte Som.Nit

  Metodologia - Format estàtic stand
 • 2017Reformulació del projecte

  Canvi en la metodologia - Format itinerant motxilles
 • 2018Implementació de la nova metodologia d'intervenció

 • 201920 anys de Som.Nit.

  Jornades sobre drogues en espais d'oci nocturn