parallax background

Substàncies


Informació sobre drogues

Policonsum

El policonsum és el consum de més d’una droga al mateix temps o una després de l’altra, amb aquesta pràctica es busca augmentar o contrarestar els efectes d’una de les drogues consumides.

Els efectes del policonsum són incontrolables i difícils de preveure, per això és important informar-se de forma veraç i amb antelació al consum de les substàncies per reduir els riscos que puguin aparèixer.

Estimulant + Depressor

Exemple: Cocaïna/Èxtasi/Tabac/Speed + Alcohol/Cànnabis/GHB/Ketamina.

Efectes que es poden generar:

 • Consumir major dosis

 • Major tolerància

 • Dificultat de veure les senyals d’alarma

 • Major deshidratació

 • Major risc de patir un cop de calor

RECORDA: Si barreges alcohol (depressor) + begudes energètiques (estimulant) pot semblar que es vagi menys begut del que s’està, això pot provocar major ingesta d’alcohol i major probabilitat d’una intoxicació d’alcohol.

Amb aquestes barreges d’estimulants i depressors pot provocar que notis menys els efectes de cadascuna de les substàncies, per el que pot provocar major ingesta de totes dues, i per tant un augment del risc associat al consum.

Estimulant + Al·lucinògen

Exemple: Cocaïna/Èxtasi/Tabac/Speed + LSD/Bolets/Cànnabis/Ketamina

Efectes que es poden generar:

 • Major descontrol
 • Major rics de mal viatge

RECORDA: Si barreges Cànnabis amb cocaïna o èxtasi tindràs un major risc de mal viatge amb atacs de pànic i ansietat, així com una estimulació excessiva.

Depressor + Al·lucinògen

Exemple: Cànnabis/Alcohol/GHB/Ketamina + LSD/Bolets/Èxtasi

Efectes que poden generar:

 • Enterbolir l’experiència
 • Falta de control sobre l’experiència
 • Ressentiment de l’estomac

RECORDA: Barrejar Bolets amb alcohol pot provocar ressentiment de l’estomac i pot enterbolir l’experiència.

Si barreges la Ketamina amb alguna substància al·lucinògena suposa barrejar substàncies d’efectes molt intensos, convé extremar les recomanacions de consum usuals com fer-ho en un espai segur, en un moment de bon estat emocional, vigilar i preveure la dosis i no portar a terme aquesta pràctica de forma habitual.

L’alcohol amb LSD pot provocar que l’experiència es torni incontrolable.

Estimulant + Estimulant

Exemple: Tabac+Cocaïna ; Tabac + Èxtasi ; Èxtasi + Cocaïna ; Speed + Tabac ; Speed + Cocaïna ; Speed + Èxtasi

Efectes que es poden generar:

 • Sobre estimulació
 • Taquicàrdies
 • Acceleració de la respiració i del ritme cardíac
 • Ansietat

RECORDA: Barrejar estimulant amb estimulant pot anul·lar alguns efectes de les substàncies, per el que pot dur-te a consumir-ne més!

Depressor + Depressor

Exemple: Alcohol + Cànnabis ; Alcohol + GHB ; Cànnabis + GHB ; Alcohol + Ketamina ; Ketamina + GHB ; Ketamina + Cànnabis

Efectes que es poden generar:

 • Descoordinació
 • Baixada de tensió
 • Sedació
 • Lipotímia
 • Parada cardiorespiratoria
 • Fàcilment pots perdre el coneixement
 • Coma

RECORDA: Barrejar alcohol amb altres substàncies depressores com el GHB o la Ketamina pot produir estats profunds de sedació amb pèrdua de consciencia, inclús coma.

Si consumeixes alcohol i cànnabis pot augmentar la probabilitat de patir lipotímies i vòmits.

Al·lucinògen + Al·lucinògen

Exemple: Cànnabis + LSD ; Cànnabis + Bolets ; Bolets + LSD ; Èxtasi + LSD ; Èxtasi + Cànnabis ; LSD + bolets ; Cànnabis + Ketamina; LSD + Ketamina ; Èxtasi + Ketamina

Efectes que es poden generar:

 • Potencia els efectes
 • Major risc de “mal viatge”
 • Atacs de pànic
 • Ansietat

RECORDA: Barrejar Cànnabis amb LSD produeix que s’allarguin els efectes del LSD i pot incrementar les al·lucinacions, i per tant el risc d’un mal viatge!

parallax background

Posa a prova els teus coneixements sobre drogues i prevenció amb la nostra ruleta.

T'hi apuntes?

Jugar a la ruleta