parallax background

Violències masclistes


Violències masclistes en oci nocturn

Quan s’analitza els espais d’oci nocturn i en conseqüència el que comporta en moltes ocasions, trobem que malauradament és reprodueix un alta permissivitat a les violències masclistes, i més concret en un tipus de violència sexual. En moltes ocasions s’assumeix que els espais d’oci nocturn són llocs on es va lligar, tot i que aquest fet no hauria de significar que es manifestessin situacions de violència, majoritàriament contra les noies.

Podem analitzar a partir de les dades facilitades pel departament d’igualtat i feminisme de la Generalitat de Catalunya, que el consum d’alcohol i altres drogues precipita els episodis violents entre tres i nou vegades més i entre el 25% i el 45% de les manifestacions de violència sexo afectives succeeixen sota l’influencia de l'alcohol i/o altres substàncies. Aquestes situacions de violència en les relacions sexo afectives tenen un arrel masclista.

No hi ha cap situació de violència que estigui justificada, el consum d’alcohol i/o altres substàncies no recolza ni justifica tenir comportaments violents que no respectin la voluntat de l’altra persona i/o que atemptin contra la seva integritat física, psicològica i/o sexual.

parallax background

Posa a prova els teus coneixements sobre drogues i prevenció amb la nostra ruleta.

T'hi apuntes?

Jugar a la ruleta